Aventador S mạnh nhất VN của Hoàng Kim Khánh với hơn 800 mã lực |XEHAY.VN|

StoneBridge & K-Syran - Starry Night

Aventador S mạnh nhất VN của Hoàng Kim Khánh với hơn 800 mã lực

Fanpage: http://facebook.com/xehay
Facebook HÙNG LÂM: https://web.facebook.com/tonypham.xehay

Liên hệ: noidung@xehay.vn
#Xehay #LamborghiniAventador #HoàngKimKhánh